Select your language

MEDLEMSAFGIFT FOR 2019

  Medlemsafgiften blev på årsmødet 22/9-2018 fastsat til 35€.

För att bli medlem i Skandinaviska KilliSällskapet behöver man bara betala medlemsavgiften på ett av våra bankkonti:

SVERIGE :     Svenskt plusgiro         59 07 09 - 2                                       360:- SEK                 
 
                    SWIFT /BIC    NDEASESS   IBAN      SE64 9500 0099 6034 0590 7092

DANMARK :   Danske Bank              15510004600320                              260:- DKK
                    reg 1551 konto 4600320

                    SWIFT       DABADKKK      IBAN   DK21 3000 0004 6003 20

NORGE :         Postbanken, Norge     0539.1684164                                   335:- NOK

                     SWIFT/BIC         DNBANOKKXXX       IBAN       NO84 0539 1684 164

Paypal    kontakt     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                           

 

Ange SKS eller Skandinaviska KilliSällskapet som mottagare, och glöm inte att skriva DITT EGET namn och adress, samt telefonnummer och eventuell e-post adress.

Som medlem får man KilliBladet och KilliPosten (digitalt).
KilliBladet är SKS medlemsblad och utkommer 4 gånger om året. Den innehåller artiklar om fiskarnas beteende, odling, sjukdomar, foder, systematik samt reseberättelser och mycket annat. Tidningen är av mycket hög kvalitet, och har många färgbilder. Ett "måste" för den som är killi- och akvarieintresserad.
KilliPosten utkommer sex gånger om året och fungerar som SKS nyhetsförmedling, och innehåller information om diverse aktuella ämnen. Den innehåller dessutom en aktuell Fisk & Ägglista, där SKS medlemmar kan annonsera om fisk och ägg som man har att sälja, eller som man söker.
Man får dessutom möjlighet att annonsera på SKS Fisk & Ägglista här på nätet.

Är du intresserad av ytterligare information så kan du kontakta en av SKS kontaktpersoner eller vända dig till någon av våra lokalgrupper.