Articles

Arts og medlemslisten er desværre kun tilgængelig for medlemmer:-(((((

Killiudstilling2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KILLISHOW 2018 

UDSTILLERLISTE


 

 

TEST

 

Velkommen til Skandinavisk Killi Selskab

 

Her kan du læse om foreningens aktiviteter, om at holde killifisk, om hvordan de fanges ude i på deres levedsteder, om internationale aktiviteter og meget mere.

 

Vi er en frivillig forening med ca 140 medlemmer fordelt i det meste af skandinavien.

 

Foreningens hovedaktivitet er udgivelse af medlemsblad, og nyhedsmail. Afholdelse af en årlig international udstilling, som oftest i september måned.

 

Derudover er der nogle lokalgrupper som mødes af og til og afholder lokale aktiviteter.

 

I foreningen udveksles også en masse fisk, enten som levende fisk eller æg, ligesom en del medlemmer har en stor kontaktflade med andre akvarister med killifisk i stort set hele verden.

 

 

 

 

 

Underkategorier

På initiativ från ett par av våra mycket aktiva medlemmar har vi nu "återupplivat" artbeskrivningarna. SKS har tidigare utgett artbeskrivningar i pappersform. Denna gången kommer artbeskrivningarna på Internet. 

Tanken med artbeskrivningarna här på sidan är inte avsett som omfattande vetenskapliga artiklar, utan enbart som en kort introduktion till den enskilda arten och förhoppningsvis kan artbeskrivningarna också verka som en liten "aptitretare" till eventuella blivande medlemmar. Jag vill därför gärna komma med en uppmaning till ALLA att bidra till artbeskrivningarna!
Alla kan vara med, och kan njuta av den informationsmängd vi förhoppningsvis samlar på oss på detta sätt!

 

Här är lite Tips & tricks för dig som är intresserad av killis.

Som du ser är det lite av varje som vi tipsar om.
Här finns allt från hur man gör lekmoppar till yngelfoder och Scheels lösning.

En del sidor visas för alla och andra visas bara för medlemmar.

Har du själv några förslag på vad som skall finnas med här, så skicka ett e-mail till SKS Webmaster, så kommer det med!

 

diverse killishow